PÆDAGOGISK PRAKSIS

Om vores pædagogik:

 •  Vi skaber tillid og tryghed gennem omsorg.

 • Rutinerne i hverdagen skaber forudsigelighed og tryghed til at være spontan.

 • Vi anerkender barnet ved at være lyttende og nærværende.

 • Vi giver frihed til at vælge, hvor valg kan gives.

 • Vi vejleder til samarbejde og hjælpsomhed og anerkendelse fremfor konkurrence.

 • Tilrettelægger aktiviteter, hvor sejre er mulige, fordi succesoplevelser fremmer selvværd.

 • Vi understøtter en kultur, der kendes ved ærlighed og information og deling af viden.

 • Fælles nysgerrighed kan bringe ny viden, eller vi kan hjælpe barnet på vej. Det giver mod og lyst til at lære mere.

 • Vores fælles arrangementer skaber engagement og fællesskab til glæde for såvel børn, forældre og personale.

 • Vi har fokus på relationer, fordi de er med til at skabe trivsel.

 • Vi giver os god tid til den enkelte, fordi vi kan og fordi det er vigtigt.

 • Vi lærer, mens vi leger, og derfor er det vigtigt at de voksne er tilgængelige og fordeler sig så vidt muligt i forhold til, hvor børnene befinder sig. 

Vi hjælper på vej, når noget er svært. Det er ikke ualmindeligt at der engang imellem kan opstå konflikter blandt børnene i løbet af en dag. Ofte handler konflikter om kommunikation mellem børnene. Derfor har de brug for voksne, der hjælper på vej, så de kan komme så succesfuldt videre som muligt. Der er meget læring i konflikterne: hvordan de håndteres, hvordan vi taler med hinanden, og hvordan vi kan finde veje videre. Også her giver vi os god tid.

 

Vi arbejder ud fra følgende principper i Søborg Børnehave:

Børn er vidt forskellige - alle små individualister. Vi forsøger at bevare og udvikle disse egenskaber hos det enkelte barn samtidig med at barnet lærer det sociale samspil. Vi giver barnet mulighed for medbestemmelse under hensyntagen til alder og modenhed, så selvstændighed, selvtillid og selvværd udvikles. Barnet skal lære at tage medansvar og kunne indgå i forpligtende fællesskaber. Vi ser det som en vigtig opgave at hjælpe børnene til at opbygge gode relationer til hinanden. 

 

Det vigtigste i forhold til forældresamarbejdet, er den daglige kontakt. Her kan vi holde hinanden orienteret, om hvordan barnet trives i almindelighed og fortælle hinanden, om der f.eks. har været en situation, som der skal tages højde for. 

Med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og de læreplanstemaer vi gennemgår i løbet af året i børnehaven, introduceres børnene til grundlæggende demokratiske værdier, herunder medbestemmelse og medansvar - og hermed en forståelse for og oplevelse af demokrati. Igennem leg, læring og et børneperspektiv, introduceres børnene for de værdier og normer, der er i vores samfund, samt for en kulturel dannelse. 

Vi fejrer de kristne og kulturelle højtider og fester som fx jul, påske, fastelavn og sankt hans, og lærer herigennem om kristendommen og de kulturelle og historiske værdier vi har i vores samfund. 

Vi er en lille børnehave med 20 børn og derfor er børnene ikke opdelt på stuer. Børnene har dog forskellige behov fx efter alder, derfor arbejder vi ofte med at inddele børnene i grupper (dog ikke altid de samme). De mindste som stadig får en middagslur efter frokost, kan fx komme en tur på legepladsen om formiddagen, mens de større børn er i gang med en aktivitet på stuen eller i salen. En høj normering er vigtig, da vi således har personalekapacitet til at at dele os os lave forskellige læringsforløb og aktiviteter med børnene. Det gør vi gerne om formiddagen når vi er 3 voksne til børnegruppen. 

20190221_103007_edited_edited.jpg

STORE GRUPPE

Vi indeler ofte børnene i grupper og laver forskellige aktiviteter efter alder. De store "før skole børn" bliver udfordret med læringsforløb der hjælper dem til at blive skoleparate. Generelt har vi dog altid stort fokus på sprogudvikling og læring i vores daglige aktiviteter og projekter.  

20190221_112523.jpg

MOTORIK

Det er vigtigt at børnene kan bruge deres energi og styrke deres motorik. Derfor er fx daglige ude aktiviteter vigtige. Vi er ude hver dag og tager også gerne en løbetur eller dans i salen indenfor eller en hoppetur i puderummet. Hver mandag laver vi rytmik/gymnastik

20190221_113221.jpg

SOCIALT SAMSPIL

Vi trives, når vi lærer at behandle hinanden pænt. Børnene lærer at dele, vente og tage hensyn til hinanden. Det er vigtigt at lære at indgå i et fællesskab. Vi hjælper med at danne relationer og legefællesskaber.

Børnene leger ofte sammen store og små.