top of page

PÆDAGOGISK PRAKSIS

Om vores pædagogik:

 • Vi skaber tillid og tryghed gennem omsorg.

 • Rutinerne i hverdagen skaber forudsigelighed og tryghed til at være spontan.

 • Vi anerkender barnet ved at være lyttende og nærværende.

 • Vi giver frihed til at vælge, hvor valg kan gives.

 • Vi vejleder til samarbejde, hjælpsomhed og anerkendelse fremfor konkurrence.

 • Tilrettelægger aktiviteter, hvor sejre er mulige, fordi succesoplevelser fremmer selvværd.

 • Vi understøtter en kultur, der kendes ved ærlighed, information og deling af viden.

 • Fælles nysgerrighed kan bringe ny viden, eller vi kan hjælpe barnet på vej. Det giver mod og lyst til at lære mere.

 • Vores fælles arrangementer skaber engagement og fællesskab til glæde for såvel børn, forældre og personale.

 • Vi har fokus på relationer og "Fri for mobberi" fordi det er med til at skabe trivsel.

 • Vi giver os god tid til den enkelte, fordi vi kan og fordi det er vigtigt.

 • Vi lærer mens vi leger og derfor er det vigtigt at de voksne er tilgængelige og fordeler sig så vidt muligt i forhold til, hvor børnene befinder sig.

Vi hjælper på vej, når noget er svært. Engang imellem kan der opstå konflikter blandt børnene i løbet af en dag. Ofte handler konflikter om kommunikation mellem børnene. Derfor har de brug for voksne, der hjælper på vej, så de kan komme så succesfuldt videre som muligt. Der er meget læring i konflikterne: hvordan de håndteres, hvordan vi taler med hinanden og hvordan vi kan finde veje videre. Også her giver vi os god tid.

 

Vi arbejder ud fra følgende principper i Søborg Børnehave:

 

Det vigtigste i forhold til forældresamarbejdet er den daglige kontakt. Her kan vi holde hinanden orienteret, om hvordan barnet trives i almindelighed og fortælle om der f.eks. har været en situation, som der skal tages højde for. Forældre kan altid bede om et møde, hvis de har noget de gerne vil tale med personalet om. Vi ser det som en styrke, at vi er et lille hus hvor vi alle taler sammen og kende hinanden; børn, personale og forældre. 

Med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og de læreplanstemaer vi gennemgår i løbet af året i børnehaven (alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop sanser og bevægelse, kultur æstetik og fællesskab samt natur, udeliv og science) introduceres børnene også til grundlæggende demokratiske værdier, herunder medbestemmelse og medansvar - og hermed en forståelse for og oplevelse af demokrati. Igennem leg, læring og et børneperspektiv, introduceres børnene for de værdier og normer, der er i vores samfund, samt for en kulturel dannelse.  

Vi fejrer de kristne og kulturelle højtider og fester som fx jul, påske, fastelavn og sankt hans, og lærer herigennem om kristendommen og de kulturelle og historiske værdier vi har i vores samfund. 

Vi lærer også om forskelligheder og dermed også at acceptere og respektere forskelle.

Vi er en lille børnehave med 20 børn og derfor er børnene ikke opdelt på stuer. Børnene har dog forskellige behov fx efter alder, derfor arbejder vi ofte med at inddele børnene i grupper (dog ikke altid de samme). En høj normering er vigtig, da vi således har personalekapacitet til at at dele os os lave forskellige læringsforløb og aktiviteter med børnene. Det gør vi gerne om formiddagen når vi er 3 voksne til børnegruppen. Vi ser at børnene får meget ud af at lege sammen store og små, der er fx også meget læring i at hjælpe en mindre kammerat. At lege sammen og indgå i relationer på kryds og tværs af alder og køn ser vi som en positiv effekt af en lille børnehave.  

bottom of page