top of page

HVERDAGEN I SØBORG BØRNEHAVE

Vi elsker at bruge vores krop, fantasi og kreativitet. Med udgangspunkt i vores pædagogiske læreplan leger og lærer vi sammen og udforsker naturen og verden omkring os. Den spontane leg er naturligvis også en del af hverdagen. Fri for mobberi er en integreret del af vores børnehaveliv, relationer og trivsel vægtes højt og dialogen med børnene er en del af dagligdagen.

Vi bruger naturen omkring Søborg meget og har bl.a. udflytterdage hvor vi er i naturen hele dagen. I vores sansehave kan vi dyrke og høste. I salen kan vi lave rytmik og kreaprojekter mm. 

Hver måned har vi temaer som bringer os læring gennem leg.

Faste daglige rutiner: 

Kl. 9.00 har vi samling. Vi spiser frugt og synger, laver sanglege, taler om forskellige emner. Børnene skiftes til at have klokken og dermed være den der fx tæller de andre børn til samling. 

Efter samling går vi ofte i gang med dagens aktivitet fx, rytmik, gåtur, tema osv. 

Kl. ca. 11.00 spiser vi frokost sammen på stuen eller udenfor hvis vejret tillader. 

Afslapning efter frokost inkl. børneyoga. 

Herefter får vi på legepladsen i al slags vejr. 

Kl. ca. 14.00 spiser vi vores eftermiddagsmadpakke som vi har med hjemmefra (frugt og måske lidt brød efter behov). Vi sætter os ned og holder en lille samling og spiser sammen. 

gåtur efter.JPG
tegning.jpeg

FASTE AKTIVITETER

Mandag: Rytmik 

Tirsdag: Turdag  

Onsdag: Gruppedag hvor børnene inddeles i 3 faste grupper om formiddagen med hver sin voksne. De arbejder med forskellige aktiviteter fx sprog. Skolegruppen arbejder fx med dialogisk læsning og bogstaver.

Torsdag: Krea og "Fri for mobberi"

Fredag: Opsamling på ugens tema og aktiviteter.

Den første mandag i måneden har vi fælles morgenmad i børnehaven hvor forældre er velkomne i tidsrummet 7.30-9.00.

Den sidste fredag i måneden har vi legetøjsdag. 

Køkkenhaven: I vores køkkenhave pusler vi henover året; vi sår, luger, høster og laver mad sammen med børnene. Vi laver fx marmelade, sylter rødbeder eller en lækker frokost med nyopgravede kartofler. 

Årstid og højtider: Vi følger årets gang og holder fx. fastelavnsfest, klipper påskepynt, tager en tur på stranden om sommeren. Om efteråret har vi lygtefest (egetræsfesten) og til jul laver vi julegaver, pynt og har mange aktiviteter og sange med julen som tema. 

 

Fester: Vi holder også fester i børnehaven, hvor hele familien er inviteret med. Det er bl.a. vores sommerfest, julefest og bedsteforældredagen hvor vi planter blomster. En arbejdsdag hvor vi sammen forskønner børnehaven bliver det også til. 

Spil.jpg
bål_edited.jpg
opdagelse i naturen.JPG
bottom of page