top of page

BØRNEMILJØ VURDERING 2022

For de ansatte betyder et godt børnemiljø:
Et godt miljø for børn, er at de fysiske rammer består af praktiske, rene og ergonomiske betænkninger. 
Der må være æstetisk pænt og rent, med en stemning af hjemlig hygge, lyst med blide farver på væggene, legetøj der appellerer til børnenes kreative udfoldelse og fantasi. 
Imødekommenhed, omsorg og nærvær må strømme børnene i møde, både når de kommer om morgen, men selvfølgelig også dagen igennem.

Loven siger:
Børnemiljøvurdering
§ 12. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af
dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde en handlingsplan.
Stk. 2. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed.
Stk. 3. Dagtilbuddets leder skal inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med børnemiljøvurderingen.
Stk. 4. For dagplejen udarbejdes vurderingen samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje.
§ 13. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen.
Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at børnemiljøvurderingen revideres minimum hvert tredje år, og når der sker ændringer, der har betydning for børnemiljøet.
Stk. 3. Dagtilbud kan søge rådgivning vedrørende børnemiljø hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Udsagn fra børnene ved en samling om hvad der er bedst i Søborg børnehave.
-Gode venner – Børn der er gode venner - Her er vi søde - Her må vi lege – Kreabord – Være udenfor – At tegne – At lave puslespil – At rutsje – At gynge – Dejligt med en bamseven – Vi elsker vores bamsevenner -  

Adspurgte børn:
skolegruppen 3 drenge og 2 piger på 5/6 år
Enkelte spørgsmål hele gruppen samt 5 forældre i bestyrelsen.


Det fysiske miljø 

Forhold:                                            Beskrivelse:

Rammer for Søborg børnehave:   Vi bor til leje i stueetagen i en gammel villa der ejes af menighedsrådet.                                                                Vores leje, samt forbrug varme, vand og el er exceptionel lav. Vi har et                                                                    grupperum på kvm. Et mindre rum på kvm samt adgang til salen. Vi har                                                                plads til 20 børn.
Hygiejneforhold og
toilet/pusleplads:                            Børnene vasker hænder inden vi sætter os til bords får at spise, både kl.                                                              9.00, 11.00 og 14.00 Vores toiletforhold bærer præg af at der før i tiden                                                                  kun var plads til 16 børn. Vi mangler en stige op til puslebordet, så der                                                                  træder barnet op på toilettet for at komme op. De børn der bruger ble har                                                            hver en kurv på toilettet til skiftetøj og bleer.

•    4 ud af 5 adspurgte synes at toiletterne er i orden. 1 syntes nogle gange
•    5 ud af 5 adspurgte vasker hænder når de har været på toilettet 1 syntes nogle gange
•    3 ud af 5 adspurgte tørrer næse i papir når de er snottet. 2 nogle gange
•    5 ud af 5 adspurgte holder sig for munden når der nyser eller hoster.

Rengøringsstandard:                     Standarden er rigtig fin. Vi har grundig rengøring 2x gange ugentlig og en                                                             udvidet 1x ugentligt. Dagligt sprittes der af og tømmes skraldespande midt                                                           på dagen. Der gøres hovedrent 1x årligt samt pudset vinduer.

•    4 ud af 5 adspurgte synes der ikke er beskidt i børnehaven, 1 synes at der nogle gange er beskidt
•    5 ud af 5 adspurgte synes der ikke lugter grimt i børnehaven.

Kemiske rengøringsmidler og
vedligeholdelses-produkters
indflydelse på børnenes
sundhedsmæssige trivsel
og kemikalier i øvrigt:                      Alt rengøringsmiddel er gemt væk fra børnehøjde.

Garderobeforhold:                            Vores garderober pladser er af ældre dato samt den er bygget til 16                                                                      børn, hvilket betyder at de er en anelse små. Hvert barn har 2 knager og en                                                       kurv til skiftetøj, samt en hylde til fodtøj. Vi er en skofri institution hvilken                                                             betyder at vores gulve er rene det meste af dagen. Børnene har mulighed                                                             for at sættes der fodtøj ved bagindgangen. Vi får det til at fungere i                                                                         fællesskab.

•    2 ud af 5 svarere at er det overskueligt at finde jeres ting i garderoben. 3 Syntes der er for lidt plads.

Legepladsen:                                     Vi har en mindre men dejlig legeplads. Der er gyngestativ, vippe,                                                                           sandkasse, rutsjebane og klatretårn. Der giver rig mulighed for vilde lege,                                                              konstruktionslege, være for sig selv bag legehuset og stille lege.

•    5 ud af 5 adspurgte synes at børnehavens legeplads er god at være på.

Stuernes forhold og størrelse:         Stuen er lys og rummelig med gode legemuligheder salen giver                                                                             mulighed for lidt vildere lege. Børnene leger i alle tre rum og de må                                                                      også gerne være i garderoben. 

•    5 ud af 5 adspurgte synes at børnehavens rum er hyggelige.

Støj:                                                     Vores pædagogik gør at der er stunder med ro. Når børnene har fri leg,                                                                 kan støjen blive høj. Vi har fået sat lydisolerende plader op på stuen.

•    1 ud af 5 adspurgte synes at der var for megen støj, 4 svarede at de ikke oplever for meget støj.

Indeklima:                                           Der kan være lidt koldt både på gulvet og på stuen om vinteren.
                                                             Vi sørger for at der bliver luftet ud flere gange dagligt.

•    2 ud af 5 adspurgte Syntes ikke at der er kold i børnehavenikke i børnehaven, 3 syntes nogle gange.

•    1 ud af 5 adspurgte synes der er for varmt i børnehaven, 1 syntes nogle gange nogle gange der er for             varmt.

Børnenes ergonomi:                         Der er taget hensyn til børnenes ergonomi. Legetøjet og materialer er i                                                                 børnehøjde. På toilette er der en skammel til at sætte benene på når man                                                              sidder på wc, den kan også brugen foran håndvasken hvis der skulle                                                                      være brug for det. Alle børn sidder på små stole ved lave borde.

•    5 børn ud af 5 adspurgte syntes at de sidder godt nok ved de lave borde.

Børnenes sikkerhed:

•    5 børn ud af 5 adspurgte ved hvad de skal gøre hvis der bliver brand i børnehaven.
•    5 børn ud af 5 adspurgte børn ved hvordan de skal passe på i trafikken.
•    5 børn ud af 5adspurgte børn ved hvordan de skal passe på når de bruger en sav, dolk eller kniv.

Børnenes sygefravær:                         Vi har et lavt sygefravær blandt børnene. Fordi har sat hygiejne højt,                                                                     med lufte ofte ud, afvaskning af borde flere gange om dagen samt                                                                         hyppige håndvask og afspritning af hænder.
                                                               Vi opfordrer til at forældrene holder børnene hjemme til de er helt                                                                         raske og helst en dag ekstra for at mindske smittefaren'
.
Udfoldelsesmuligheder:                      Vi har steder hvor børnene både kan bevæge sig vildt, råbe højt og lege                                                                 vildt. Der er mulighed for mange forskellige slags lege, både ude og                                                                       inde. Børnene kan lege stille lege, parallellege, rollelege, regellege,                                                                         konstruktionslege og bevæge sig både styret og frit. Der er ligeledes                                                                     mulighed for mange forskellige aktiviteter, perler på snor, tegne, bygge,                                                                 male …..

•    5 ud af 5 adspurgte børn synes ikke de savner steder hvor de kan lege vildt.
•    2 ud af 5 adspurgte savner ikke et sted, hvor man kan hvile sig eller slappe af, 3 børn gør. 

 


Det æstetiske miljø 

Forhold                                                  Beskrivelse

Helhedsindtrykket af børnehaven:     Børnehaven udstråler hjemlig hygge, ro og tid. Det er også det vi hører                                                                 fra forældre, bedsteforældre, og andre besøgende. I fællesskab danner                                                                 vi børnene, til at rydde op efter sig og ikke lade noget ligge på gulvet                                                                     som man kan komme til at træde på eller falde over. Men også til at                                                                       passe godt på de ting vi har i børnehaven. Det vil sige at det legetøj der                                                                 er i stykker, vil blive smidt ud.  

•    5 børn ad af 5 adspurgte børn synes at børnehavens rum er hyggelige at være i.

Børnehavens indretning og
udsmykning som mulig inspiration
og sjælelig næring for børnene:         Børnehaven er udsmykket med børnenes egene værker, der udskiftes                                                                    løbende. Legetøj og materialer er af god kvalitet og appellerer til                                                                            børnenes fantasi og skaberevne. Vi er gode til at genbruge, det kan                                                                        være låg, pap, bøtter m.m. I vores kreative aktiviteter bruger vi hvad                                                                      naturen giver, i form af blade, mos, kogler, pinde m.m.
                                                                Vi har indrettet os i mindre læringsrum i form af køkkenområde og                                                                        læsehjørne. Vi har valgt at legetøjet er delt op i 4 farver= dage så                                                                            legetøjet bliver ved med at være interessant og inspirerende. 

•    5 børn af 5 adspurgte har ikke ønske til evt. ændringer.


Det psykiske miljø  

Forhold                                                    Beskrivelse

Trivselsmæssigeforhold og
stemning, kultur og tradition:                Vi tænker og oplever at vi er et rart og trygt sted at være med en god                                                                    stemning. Vi har valgt at arbejde med ”fri for mobberi” i vores                                                                                  hverdag, for derigennem at skabe trygge rammer med plads til                                                                              forskellighed og alle slags følelser. Vi har en struktur og                                                                                          forudsigelighed der giver børnene ro og genkendelighed, men også                                                                        med plads til spontanitet. Her er omsorg, nærvær og interesse i                                                                              børnene.

•    5 børn ud af 5 adspurgte siger at de er glade for at gå i børnehaven.
•    5 børn ud af 5 adspurgte synes det er sjovt at gå i børnehave.
•    3 børn ud af 5 adspurgte keder sig ikke, 2 keder sig nogle gange.
•    5 børn ud af 5 adspurgte synes de laver spændende ting i børnehaven, 1 barn svarede nogle gange.
•    3 børn ud af 5 adspurgte synes de er med til at bestemme, hvad de skal lave i børnehaven, 2 børn           
      syntes nogle gangeSamspil mellem børn og voksne
 
   Pædagogerne har et nært og interesseret forhold til gruppen og de enkelte børn:

•    10 børn ud af 17 adspurgte syntes ikke at de voksne skælder meget ud, 4 barn syntes nogle gange, 1              barn syntes meget.
•    4 børn ud af 5 adspurgte børn oplevede at de voksne næsten aldrig skældte ud på andre bør, 1 børn     
      oplevede at de voksne nogle gange skældte ud på de andre børn. 
•    5 børn ud af 5 adspurgte børn oplever at de voksne siger godmorgen og farvel på dem.
•    5 børn ud af 5 adspurgte børn siger at de voksne lægger mærke til hvordan barnet har det. 
•    5 ud af 5 adspurgte børn kan lide de voksne i børnehaven.
•    5 børn ud af 5 adspurgte børn synes de voksne er gode at snakke med.
•    5 børn ud af 5 adspurgte børn mener at kunne få hjælp når de har brug for det.
•    4 børn ud af 5 adspurgte børn siger at de voksne fortæller når de gør noget godt, 1 nogle gange.


Samspil barn, barn imellem:  

Vi arbejder fast med ” fri for mobberi” i vores hverdag. Børnene har en fast gå makker og spiser ved faste pladser.

•    12 ud af 17 adspurgte har en ven i børnehaven, 5 syntes at de har flere.
      Leg og aktiviteter    Børnene har den fri leg på egne præmisser, hvor de voksne i respekt lader børnene          forme og skabe legene.
      Når der er rytmik, sanglege, spil, kreative aktiviteter som de voksne igangsætter og styrer er børnene            med. Gennem disse aktiviteter gives næring til den fortsatte leg. Børnene får en naturlig rytme mellem          udadvendt leg og indadvendt fordybelse og koncentration.
•    5 børn ud af 5 adspurgte børn synes at det er spændende ting, de laver i børnehaven.
•    4 børn ud af 5 adspurgte børn synes de lærer noget nyt, 1 synes nogle gange.
•    4 børn ud af 5 adspurgte børn oplever at de kan lege i fred og ro, indendørs, 1 oplever det nogle gange.

Legepladsen og dens betydning for leg og samvær:   

Legepladsen giver gode muligheder for sanseoplevelser og aktiv leg. Balance og mod kan øves ved klatring i klatretårnet og rebstigen m.m., og gå på træsvellerne. Børnene bindes sammen af hinandens oplevelser og gør brug af hinanden og ser hinanden på nye og anderledes måder.

•    4 børn ud af 5 adspurgte børn oplever at de kan lege i fred og ro, udenfor, 1 oplever det nogle gange.
•    5 børn ud af 5 adspurgte børn synes at legepladsen er et godt sted at være.


Drilleri, mobning og en god tone:    

Vi har som grundprincip at vi taler ordentlig og respektfuldt til både små og store. Der kan sagtens irettesættes, guides eller tilrettevises uden at råbe og smælde.
Eftersom vi er et lille sted, er det nemt for os at se og opleve direkte drillerier. Hvis og når børnene driller eller mobber, hvor vi ikke ser det, er vi afhængige af at de kommer og henter os. Eller at vi får den viden fra forældrene, fordi børnene fortæller om det derhjemme. Vi hjælper og guider børnene til at få løst konflikter på en ordentlig og værdig måde, men ved slag, bid, skub, etc. har vi 0-tolerance, det stoppes med det samme.

•    5 børn ud af 5 adspurgte børn synes ikke at de taler grimt til hinanden.
•    5 børn ud af 5 adspurgte børn synes de er gode ved hinanden.
•    13 børn ud af 17 adspurgte børn har næsten aldrig oplevet at blive drillet, 4 oplever det nogle gange.
•    17 børn ud af 17 adspurgte børn oplever at de voksne hjælper, når de bliver drillet.


Samarbejdet mellem institutionen og forældrene:    

Da vi er en privat institution, er vores samarbejde af uvurderlig betydning. Vi står med ansvaret for den daglige og fremtidige drift og trivsel, både ledelse, personale og forældre. Bestyrelsen har et stort ansvar for at drive institutionen og det er forældre der frivilligt påtager sig dette samt give en hjælpende hånd når der er behov for det.  Børnehavens forskellige traditioner og arrangementer, gør at vi samles social, ved fællesmorgenmad d. 1. fredag i måneden, julefest, arbejdsdage, etc. 
Forældrene tilbydes 1 samtale årligt om deres barns trivsel og udvikling. Derudover er der samtaler efter behov. 

Ved generalforsamlingen i april, svarede 11 af 11 forældre på nedenstående spørgsmål.

•    11 ud af 11 adspurgte svarere, at de oplever at deres barn er glad for at komme i børnehave
•    10 ud af 11 adspurgte svarer, at de oplever vi har et positivt samarbejde med personalet. 1 har oplevet          en hård tone personalet imellem.
•    11 ud af 11 adspurgte oplever, at de kan komme og tale med personalet hvis der er behov for det

Konklusion: Personalet vil på næstkommende personalemøde have dialog om hvordan vi forholder os til svarende i vurderingen.
 
 
 
 


 

TITLE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

TITLE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

TITLE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

bottom of page