LEDIGE STILLINGER 

Vi søger en ny engageret leder til vores børnehave 

Stillingsopslag:

 

Om os:

Vi er en lille privat børnehave med plads til 22 børn, beliggende i den lille landsby Søborg ved Gilleleje. Vi holder til i byens hyggelige gamle menighedshus i hjemlige rammer. I vores institution vægter vi nærvær, tryghed, gode relationer og en hverdag, hvor der er tid og ro til fordybelse, læring og spændende oplevelser. Vi holder af at passe vores lille køkkenhave, gå ture i naturen omkring Søborg og lave gymnastik i byens gymnastiksal. Vi er en lille institution med et godt fællesskab, engageret personale, forældre og bestyrelse samt et stærkt værdigrundlag.

 

Børnehaven har en åbningstid på 40 timer om ugen (dagligt 7.30-15.30), og foruden lederen er der 1 pædagog og 2 pædagogmedhjælpere ansat. Vi er nyopstartet som privat institution 1/6 2019, men har eksisteret som selvejende institution under Gribskov Kommune siden 1978. Vi har en fuld administrationsaftale med paraplyorganisationen fobu, som varetager børnehavens regnskabsførelse, personalejura, løn mm. Som leder vil du være i tæt kontakt med vores faste konsulenter i fobu, som yder sparring og hjælp til at løse mange opgaver. Det er også igennem fobu, du som leder kan deltage i kurser indenfor pædagogik, ledelse og i netværk.

 

Om stillingen:

Stillingen er på 25 timer om ugen, og som leder skal du både deltage i det pædagogiske arbejde og varetage de lederopgaver, der er i børnehaven. Pga. børnehavens størrelse er der relativt få timer på kontoret, idet fobu varetager en stor del af det administrative. Som leder varetager du den daglige pædagogiske ledelse og drift af institutionen - i samarbejde med fobu og institutionens bestyrelse.

Konkrete arbejdsopgaver vil bl.a. være:

• Udarbejdelse af den styrkede pædagogiske læreplan (og løbende evaluering)

• Udarbejdelse af børnemiljøvurdering, sprogstimulering og sprogvurdering

• Udarbejdelse og evaluering at APV

• Udarbejdelse af årsplan for det kommende års pædagogiske målsætninger, i samarbejde med institutionens faste personale og bestyrelsen

 

Vi tilbyder:

• Mulighed for at blive leder i en ”nystartet” institution og dermed være med til at forme og skabe hverdagen og fremtiden.

• Et stort rum til nyskabelse, nye initiativer og relativt frie rammer – indenfor institutionens vedtægter og          økonomiske rammer.

• Vi tilbyder en børnehave med god energi, gode rammer og sammenhold, hvor både personale og forældre tager ansvar for det gode børneliv og den gode arbejdsplads.

• En alsidig hverdag med mange forskelligartede opgaver samt mulighed for kurser og netværk.

 

Vi forventer at:

• Du er positiv i din indstilling og går til nye opgaver med god energi og overblik.

• Du er struktureret og er tydelig i din ledelsesstil (kan kommunikere tydeligt og sætte retning).

• Du er omsorgsfuld, nærværende og brænder for at give børnene en indholdsrig hverdag og planlægge relevante og kreative læringsforløb.

• Du er god til at samarbejde men kan også påtage dig ansvar og arbejde selvstændigt.

• Du har en pædagogisk uddannelse og har lyst til det pædagogiske arbejde.

• Du har almindelige IT-kundskaber og er fortrolig med Office pakken og mail.

• Du er en god ambassadør for børnehaven.

• Ledererfaring er ikke et krav, men relevante forudsætninger for at kunne udfylde lederrollen samt en initiativrig tilgang forventes.

 

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem fobu og BUPL.

 

Yderligere information:

Se evt. mere på www.fobu.dk eller her på hjemmesiden.

Vil du vide mere, kontakt info@soeborgbh.dk eller ring til bestyrelsesformand Tine Hostrup på tlf. 40 38 89 30.

 

Ansøgningsfrist er søndag d. 20. oktober 2019,

samtaler forventes afholdt uge 43. Stillingen ønskes besat pr. 1.12.2019 eller 1.1.2020.

 

Ansøgning samt CV sendes til info@soeborgbh.dk

© 2019 by Søborg Børnehave